สัมมนา CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต

บริษัทฟูจิซากุระเข้าร่วมงานสัมมนา CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต จัดโดยหอการค้าไทยกัมพูชา และ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ ประเทศกัมพูชารวมทั้งร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศกัมพูชา เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดกัมพูชาในอนาคตอันใกล้ วันที่ 22-24 November 2017 ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โพคีธารา และ โรงแรมการ์เดน ซิตี้ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา”
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
CLMVT
กลับ | Back +++++++ Go To Top

SPONSORED BY